Menu
Професор др Божидар Митровић

Професор др Божидар Митровић

Професор др Божидар Митро...

Србијански клуб: НОВИНАР

Србијански клуб: НОВИНАР

– Молим вас, да ли бисте ...

СВЕТИ САВА

СВЕТИ САВА

СВЕТИ САВА   Ко се...

Драган Марјановић: Србијанство и Косово

Драган Марјановић: Србијанство и Ко…

Како, гледано идејом срби...

ИЗЛАЗ ЈЕ У СУПРОТНОМ СМЕРУ – ПОУКА О СРБИЈАНСТВУ

ИЗЛАЗ ЈЕ У СУПРОТНОМ СМЕРУ – ПОУКА …

Појам „србијанство“ се ко...

Драган Марјановић: НЕ ВАЉА ДА КОСОВО ЧУВАМО ?! (ИЛИ – МОЋ СИМБОЛА)

Драган Марјановић: НЕ ВАЉА ДА КОСОВ…

Беше ли да је неко најављ...

Драган Марјановић: БОЖАНСКА ДИНАМИКА ТВАРИ ИЛИ ЕВОЛУЦИЈА

Драган Марјановић: БОЖАНСКА ДИНАМИК…

„И зато ће им Бог послати...

Ђорђе Ивковић: О ПОНОСУ И ЗАБЛУДИ

Ђорђе Ивковић: О ПОНОСУ И ЗАБЛУДИ

Иван Гундулић, вредан 5...

Радован Дамјановић : Срби су најстарији народ и лингвистика то доказује!

Радован Дамјановић : Срби су најста…

Гост емисије "Интервју" б...

Ђорђе Ивковић: КАКО УСПЕТИ У СРБИЈИ?

Ђорђе Ивковић: КАКО УСПЕТИ У СРБИЈИ…

Времена су уистину тешка,...

Prev Next

Федор Папаиани: Метод бинарне диференцијe идеолошкоg дискурса (1)

Федор Папаиани: Метод бинарне диференцијe идеолошкоg дискурса (1)

Чланак покушава да продре у суштину идеологија XX-XXI века, из перспективе метода бинарне диференције, упоредном оценом сваког аксиолошког идеолошког концепта, коњукцијом категорија и поделом на основне класе.

Увод

Трагедија која је задесила Русију 1917. и 1991. године, директно је повезан са губитком идеолошког водича. Данас, САД намеће Русији информациони рат, који је могуће побрдити чврстом идеологијом, која носи енергију буђења воље нашег народа. Стога је изненађујуће недовољно заступљеност идеолошког дискурса у нашем политичком простору. Овај чланак је покушај да се попуни ова празнина, с обзиром на хеуристичке могућности методе бинарне диференције. Метод омогућава да се правилно анализирају и класификују сви познати идеолошки системи XX-XXI века, који су значајно утицали на европску свест и политичку праксу. Имплементације овог метода, које доводе до парадоксалних закључака: разматрење идеологије свођењем на бинарне опозиције између два основна идеолошких система, по правилу, нису заступљени у литератури филозофске и политичке оријентације.

Теоријски и методолошки основ

Овај чланак је користио историјско-филозофске системе, дијалектичке и компаративне методе, стратегије савремененог друштвено-политичког дискурса. Посебно, употребу филозофских и методолошким принципима и алата рационалног описа "бинарно-коњугтивне диференције" [1, стр. 204] и "бинарне опозиције" [2, с.48-49], који истовремено разматрају две наспрамне категорије.

Концепт " политичке идеологије"

Политичка идеологија (у даљем тексту - идеологија од грчког ιδεολογια, од ιδεα - идеје и λογος – реч(слово), разум, учење) је систем правних, моралних, верских, естетских, филозофских ставова и идеја, политичких програма и слогана којима се остварују и процењују ставови људи према стварности уопште и једни према другима, формирању ставови и политичка свест, психолошке основе понашања система политичког управљања, формулишу морални и етички стандарди, циљеви и смисао људског живота и политичке нације. Другим речима, идеологија одређује моралне и духовне тежње друштва, а идеално откритива одговоре на питања: "Шта је добро, а шта зло", "Шта је наш морални идеал", "За шта живимо", "Какво друштва ми градимо? ". Идеологија шири своју процену прошлости и садашњости у заједницу, као њихову визију за будућност. Идеологија није наука, мада може укључивати научна сазнања. Може успоставити и уредити односе у сфери друштвене производње и потрошње, чиме изражава интересе одређених друштвених група (нпр, марксизам формално проглашава израз интереса радничке класе). Идеологија легитимише власт (укључујући и континуитет), као и формулисање националне идеје као стратешки циљ развоја друштва.
Термин "идеологија" је уведен у академској заједници крајем XVIII века. Француски мислилац Дестут де Трејси је означио доктрину идеја, као студија општих закона о пореклу идеја о садржају чулних искустава. Али упркос одсуства у прошлим временима појама "идеологија", може се рећи да је идеологија формирана истовремено са формирањем првих држава. Идеологија државе је од памтивека, да обавља све своје функције различитих органа (Савет стараца, вођа, владар, Сената, Суд, свештеници, црква, итд). Идеологија државе била је и остала социјално, интелектуално и морално организовање система, тако да је идеологија у држава увек имала своје место, чак и када се одрицала политике или бивала уставом забрањена. Читава историја државе - је отелотворење неких идеја власти (монархије, демократије, аристократије и њихових мутација) и одређених моралних идеја (митова, религије, идеологије). Кроз људску историју постоји бескрајна борба идеја, и у тој борби држава без идеологије је осуђена на пропаст или пораз у борби са непријатељем. Без идеологије држава може опстати само у краткорочном, прелазном и нестабилном периоду.
У вези са овим треба се сетити ставова, које је исказао Карл Манхеим о природи идеологије: "мисли на све стране и све епохе идеологије ..." [3, стр. 71.]. Тако сам немачки филозоф и социолог повезује генезу идеологије у парадигматичне и структурне промене модерног доба: појаве капитализма, научне и технолошке револуције, стварање европских народа, принцип поделе власти и формирања репрезентативне демократије. У ствари, као што ће бити показано доле, овај приступ, показује обрасце еволуције идеја, она одражава потребу да се прикрију вештачке идеолошке израслине. На пример, неонацизам XXI века у земљама пост-совјетских балтичких земаља и Украјини, нема еволуционе студије, унапред дефинисане структурне промене, осим изричитог налога САД-а, на основу њихових геополитичких интереса.
У наставку, ми ћемо наставити са једноставним, иако неочигледним премисом: идеологија - је вектор оријентације етичких грађана. Генетско-идеолошко структурирање природе идеологије се манифестује у даљем тексту. Оријентација на питање "Шта је добро, а шта је зло?" Да ли је главна догма у свим традиционалним културама, увек заснована на одређеној верској и моралној идеји. У том смислу, идеологија је стуб културе, традиције (конзервативизма, традиционализам), или супротно, деструктивни фактор (реформизма, револуционаризам). А онда "добро" се гледа на различите начине: "добро" - када се чува традиција, обичаји; или супротно, "добар" - ако долази до раскида сходно духа времена. У сваком случају, идеологија - је вектор оријентације етичких грађана. Без усвајања идеолошког концепта државе, са својим недвосмисленим етичким критеријумима, грађани губе главну идеолошку оријентацију, која се губи у другим важним питањима: "Шта је истина, а шта је лаж", "Којој историјској интерпретацији догађаја веровати", "Што је морално, а шта неморално?"," Какву истина преносимо ученицима школа и студенатима? "," Дa ли је потребна политичка и морална цензуру? ", итд. итд. Без добро утемељене, конструктивне идеологије, ова питања нису решена. Без идеолошке оријентације, грађани постају контролисани објекат ( "лак плен"), манипулисању свести, посебно од оних који воде стручни информациони рат.

Класификација идеолошких система

Постојеће класификације политичких идеологија до сада, немају поглед на комплексност претходно наведених феномена. Ова околност објашњава замућењу представу основне поделе на свим политичким и идеолошким пољима.
Могуће је, на пример, класификовати идеологије на "десне" (оне које су против промена: конзервативизам, традиционализам), и "леве" (оне за промене: реформизма). Опет, реформизам се може поделити на радикална и умерена крила. Радикалне "леве" политичке идеологије спадају анархизам (фаворизује хитно укидање државе, као и органе државне управе) и марксизам (који се залаже за постепено комплетно одумирања државе) и др. Умерене "леве" политичке идеологије обухватају либерализам, социјалдемократију и њихове модификације. Супротне, "десне" (конзервативне) идеологије могу се поделити на монархије, империјализме, клерикализме, национализме и друго.
Овакве класификације идеологија имају своје аргументе "за" и оправдавају своју логику, својом критиком противника и милозвучном најавом развоја друштва. С друге стране, ова идеолошка "палета" темељно замагљује процену, јер не разјашњава своје основне суштине и стварне мотиве, објективна лица (корисници и креатори) ових појмова. Штавише временом уређује класификационе принципе до непрепознатљивости. На пример, ако је на почетку двадесетог века у Русији под "десним" значило монархиста [4, П.8.], почетком XXI века "Уније десних снага" означава либералне присталице. Или други парадокс: све модерне либералне европске монархије и Либерално демократска партију Русије (Владимир Жириновски) артикулишу монархистичку парадигму ...
Не разјашњавајући ова питања, модерна Западна мета идеологија (формално проучава структуру, облик и манифестацију идеологија), као постулате идеологије не поставља "истину" или "лаж", већ релативистичку интелектуалну стратегију. Релативизам мета идеологија, међутим, не спречава фокус на евроцентризма, "Лежи у дубини социјалног дарвинизма, расизам постављају као основу опште идеологије Запада (његове мета идеологије) - евроцентризам" [5, П.53]. Поменути елиминише могућност било каквог разматрања мета идеолошког дискурса.
У наставку су описане следећи идеолошки систем XX - XXI века, који су практично спроводе и имају значајан утицај на човечанство:
(1) - Православни империјализам (Бизантизам, идеологија руског царства)
(2) - марксизам (комунизам, социјализам, пролетер-империјализам, совјетског периода 1917-1924. Напомена: стаљинистичко-совјетско марксистичка мутација у овом раду се не разматра, овај феномен заслужује посебну пажњу [6, стр.125]),
(3) - национал-социјализам (нацистички-немачки империјализам 1920-40-их година.)
(4) - фашизам (италијанско-олигархијски империјализам 1920-40-их година.)
(5) - либерализам (англо-саксонски империјализам Велике Британије и Сједињених Америчких Држава Напомена: идеологија либерализма "апсорбује" европске социјалдемократије, хришћанске демократије и све друге мутације, "демократије", који се због тога не сматрају посебно.)
(6) - русофобијом - (Напомена: постоје пољска, аустроугарска, немачка, француска и англосаксонска верзија, али ће се разматрати тек њихово ванбрачно дете - украјински нацизам)
(7) - исламо-секташки империјализам (ИСИЛ идеологија. Напомена: она се фундаментално разликује од идеологије исламског империјализма отоманског царства, који није покривен у овом чланку).


Поступак бинарног диференцирања

Метод се своди на доследно спровођење четири фазе, од којих један користи итеративан принцип.
Фаза I. Све значајне бинарнe опозицијe, на један или други начин коњугати са посматраним идеолошким концептима, анализирани су ради формирања репрезентативног узорка. Узорак се дистрибуира преко нивоа вертикалне хијерархије:


(А) Aксиолошка основа

(Б) Генеза

(Ц) Карактеристике

(А) Аксиолошка основа упаривања идеологија сматра се једним од фундамената (основа) бинарне опозиције категорија "добро-зло" као потврда основе погледа на свет, а сходно томе и било какве идеологије.
(Б) Под генезом се упарују идеологије у односу на једну од категорија бинарних опозиција "природно - вештачки" и дефинише се "природно" порекло идеологије (одраз еволуције идеја у одређеној традиционалној култури) или "вештачко" порекло идеологије, фокусиране на "укидање" традицији, и борбе са њом. Другим речима, тренутна традиција (укључујући културну) и њена еволуција се тумачи као природни ток ствари. Борба против традиције (њеног наглог укидања) дефинише вештачку парадигму.
(Ц) Под карактеристикама се упарују идеологије по осталим категоријама бинарних опозиција, које одређују идеологије, политичке слогане и програме, појединачне циљеве (било утопијске или реалне) и сл. и њихове различите идеолошке концепте.

наставиће се ...

Poslednji put izmenjenoсреда, 09 новембар 2016 00:28
nazad na vrh
Irish bookie Coral cbetting.co.uk location at United Kingdom

Категорије

Линкови

Локалне вести

Алати

О нама

Пратите нас

List with onlain bookmakersGBETTING